Όροι Χρήσης ιστοσελίδας

Οι επισκέπτες του site συμφωνούν και αποδέχονται τα παρακάτω:

 1. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ανήκουν στην e-seasons.gr και αποτελούν  πνευματικά δικαιώματα όπως αυτά ορίζονται και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία. Οι χρηστές αναγνωρίζουν τα ιδιοκτησιακά  και πνευματικά δικαιώματα της e-seasons.gr και δεσμεύονται να τα  διαφυλάξουν. Ενδεικτικά αναφέρετε ότι δεν επιτρέπετε η αντιγραφή  αναπαραγωγή , τροποποίηση , διανομή, αναμετάδοση οποιουδήποτε  περιεχομένου την ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη εγγραφή έγκριση της e-seasons.gr.

 2. Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-seasons.gr είναι μια ιστοσελίδα για πωλήσεις  εποχιακών ειδών , ειδών σπιτιού και άλλων προϊόντων μέσω διαδικτύου .Η ορθότητα περιγραφής των προϊόντων  είναι ευθύνη της e-seasons.gr η όποια καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι ακριβής χωρίς όμως να αποκλείονται μικρό λάθη η παραλήψεις.

 3. Οι αγορές που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων της e-seasons.gr είναι αυτοματοποιημένες και η τροφοδότηση του συστήματος γίνεται από την e-seasons.gr και από συνεργάτες της . Η  αυτοματοποιημένη επιβεβαίωση της παραγγελίας επέχει θέση σύμβασης μεταξύ της e-seasons.gr και των πελατών της.

 4. Η e-seasons.gr δεν ευθύνεται για ζημιές του χρήστη ή τρίτων που τυχών προκληθούν από δυσλειτουργίες του συστήματος. Ενδεικτικά  αναφέρονται βλάβες στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και γενικά βλάβες και κίνδυνοι που προέρχονται από το δίκτυο των πάροχων  internet, των εταιριών ασφαλείας κ.λπ. . Επίσης η e-seasons.gr δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οπουδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης .

 5α. Ο κάθε επισκέπτης η χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος e-seasons.gr θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα πραγματικά του στοιχεία (επώνυμο ,όνομα, διεύθυνση, e-mail ) στις διάφορες φόρμες επικοινωνίας . Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με τους νόμους και δεν θα προβαίνει σε ενέργειες η παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες σε αυτήν η σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη η δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με την e-seasons.gr .

 5. β Το e-seasons.gr κρίνει και αξιολογεί όλα τα στοιχειά για την παραγγελία των πελατών του και είναι στην ευχέρεια της διοίκησης να απορρίψει κάποια παραγγελία λόγο μην συμπλήρωσης σωστών και επαρκή στοιχείων του πελάτη η αν κρίνει ότι τα στοιχειά είναι ψεύτικα.

6. Όλα τα στοιχεία που μας παρέχονται από τους πελάτες μας θεωρούνται απόρρητα προσωπικά δεδομένα, και χρησιμοποιούνται από την e-seasons.gr μόνο για την αποστολή ηλεκτρονικής απάντησης και δεν μεταβιβάζονται, παρά μόνο στο ενδιαφερόμενο αποδέκτη .

 7. Η e-seasons.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους , τις τιμές , τις προϋποθέσεις , των συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή , μέσα από της σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Εικόνες Προϊόντων και Copyright

Αλλαγή των προδιαγραφών

Στο e-seasons.gr  καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουν  σαφείς τις περιγραφές και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν εικόνες »που είναι αντιπροσωπευτικές και αντικατοπτρίζουν πραγματικά το προϊόν  που θα αγοραστεί . Ωστόσο το e-seasons.gr  δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο   για την  κάθε αντίληψη που μπορεί να έχετε στην αντιπροσώπευση των προϊόντων και  έχει το   δικαίωμα  να αλλάξει τις προδιαγραφές του προϊόντος, όπως το χρώμα ή το σχέδιο, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Τέλος το e-seasons.gr έχει εργαστεί για την προσαρμογή και την καλυτέρευση κάθε φωτογραφεία που εχει παραχωρηθεί νόμιμα από τον προμηθευτή  - κατασκευαστή και έχει κάθε  νομικό δικαίωμα στις φωτογραφίες  εάν χρησιμοποιηθούν χωρίς την γραπτή άδεια του.

Σε όλα μας τα προϊόντα οι φωτογραφίες  που έχουν αναρτηθεί στο eshop e-seasons.gr είναι φωτογραφίες που έχουμε από τους διάφορους προμηθευτές μας από Ελλάδα και εξωτερικό. Ενδέχεται χωρίς καμιά ενημέρωση από τους προμηθευτές να υπάρχον αλλαγές στην φωτογραφία του προϊόντος  άσο αναφορά χρωματικές μικρό αλλαγές. Η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για κάποιες τέτοιες απροειδοποίητες αλλαγές αν και βεβαία κάνουμε ότι είναι δυνατό να μην υπάρχουν από κανένα προμηθευτή μας.

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Κάθε παραγγελία στο e-seasons.gr που γίνετε ηλεκτρονικά η τηλεφωνικά σημαίνει αυτόματα πως ο πελάτης μας έχει διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους και τους τρόπους λειτουργιάς. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη μη ανάγνωση και κατανόηση όλων των όρων.

 

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα  υπαναχώρησης  αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των παρουσών οδηγιών εγγράφως, πάντως όχι πριν από την παράδοση των προϊόντων. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της ξεκάθαρης δήλωσης υπαναχώρησης ή η αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης βάση του σχετικού νόμου- άρθρου   που αναγράφετε ευκρινώς παρακάτω.

 

Άρθρο 4 του Νόμου 2251/1994: Σύμβαση από απόσταση

1. Σύμβαση από απόσταση, με την έννοια αυτού του άρθρου, είναι σύμβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία και συνάπτεται ύστερα από πρόταση του προμηθευτή χωρίς ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, με τη χρησιμοποίηση τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της πρότασης για σύναψη σύμβασης και της αποδοχής.

2. Σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν κατά την πρόταση σύναψης σύμβασης ο καταναλωτής δεν ενημερώθηκε με τα μέσα της χρησιμοποιούμενης τεχνικής επικοινωνίας κατά τρόπο σαφή για τα ακόλουθα ιδίως στοιχεία:

   α) την ταυτότητα του προμηθευτή, β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,

   γ) την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή,

   δ) τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης, ε) τη διάρκεια ισχύος της πρότασης για σύναψη σύμβασης και

   στ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

3. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται για τις δαπάνες της επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της αποδοχής ή για την εκτέλεση της υπηρεσίας, εκτός αν αυτό αναφέρεται σαφώς στην πρόταση για σύναψη σύμβασης.

4. Απαγορεύεται να αποστέλλονται στον καταναλωτή αγαθά ή να παρέχονται υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη παραγγελία εκ μέρους του όταν αυτός καλείται να τα αποκτήσει έναντι πληρωμής ή να τα επιστρέψει, έστω και χωρίς να καταβάλλει τις δαπάνες αποστολής. Αν η αποστολή αυτή πραγματοποιηθεί, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να διαθέσει το αγαθό ή την υπηρεσία, κατά την κρίση του, χωρίς να οφείλει οποιοδήποτε τίμημα, εκτός αν η αποστολή οφείλεται σε προφανές λάθος, οπότε το θέτει, για εύλογο χρόνο και εφόσον η φύση του αγαθού ή της υπηρεσίας το επιτρέπει, στη διάθεση του προμηθευτή. Η παράληψη απάντησης δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με συναίνεση.

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται όταν ο προμηθευτής αδυνατεί να παραδώσει το αγαθό ή να παράσχει την υπηρεσία που του παραγγέλθηκε, προμηθεύει όμως ισοδύναμο αγαθό ή παρέχει ισοδύναμη υπηρεσία της ίδιας ποιότητας και στην ίδια τιμή γνωστοποιώντας εγγράφως στον καταναλωτή, ότι μπορεί να επιστρέψει το προϊόν ή την υπηρεσία υποκατάστασης, εάν δεν μείνει ικανοποιημένος. Δεν εμπίπτει στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και η αποστολή δειγμάτων ή διαφημιστικών δώρων.

6. Η χρησιμοποίηση των τεχνικών επικοινωνίας πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προσβάλλεται η ιδιωτική ζωή του καταναλωτή. Απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση του καταναλωτή η χρησιμοποίηση τεχνικών επικοινωνίας για την πρόταση σύναψης σύμβασης όπως τηλεφώνου, αυτόματης κλήσης, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας.

7. Όταν δεν αναφέρεται προθεσμία εκτέλεσης στην πρόταση για σύναψη σύμβασης, η παροχή οφείλεται το αργότερο 30 ημέρες μετά τη λήψη της παραγγελίας από τον προμηθευτή.

8. Η σύμβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός δεν λάβει γραπτά και στη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στην πρόταση σύναψης σύμβασης τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:

   α) τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου,

   β) την επωνυμία και τη διεύθυνση του πιο προσιτού για τον καταναλωτή καταστήματος του προμηθευτή

   γ) τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, περιλαμβανομένων των όρων πίστωσης ή πληρωμής με δόσεις, καθώς και τους όρους εξασφάλισης και

   δ) το δικαίωμα υπαναχώρησης και, σε ξεχωριστό έντυπο, υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση κατά την επόμενη παράγραφο.

9. Σε κάθε σύμβαση από απόσταση ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως μέσα σε 14 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του αγαθού ή της υπηρεσίας, αν δεν συμφωνήθηκε μακριότερη προθεσμία, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση. Αποκλείεται η επιβάρυνσή του με δαπάνη άλλη από τα έξοδα επιστροφής. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η προθεσμία των 14 ημερών αρχίζει, για τα αγαθά, από την παραλαβή τους και, για τις υπηρεσίες, από την παραλαβή των εγγράφων που ενημερώνουν τον καταναλωτή ότι έχει συναφθεί η σύμβαση. Παραίτηση από το δικαίωμα αυτό είναι άκυρη.

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται:

 α) στους αυτόματους διανομείς,

 β) στους εμπορικούς χώρους αυτόματης πώλησης,

 γ) στις συμβάσεις προμήθειας τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών που προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και τα οποία παραδίδουν κατ” οίκον διανομείς σε τακτά χρονικά διαστήματα και

 δ) στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με κράτηση που έχουν ως αντικείμενο μεταφορές, κατάλυμα, σίτιση και ψυχαγωγία.

11. α. Κάθε προμηθευτής ο οποίος προτίθεται να συνάπτει συμβάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, υποχρεούται πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς του αυτής να ζητήσει καταχώρησή του στο ειδικό μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κανένας προμηθευτής δεν μπορεί να προτείνει τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων, εάν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος δεν εγγραφεί στο μητρώο αυτό.

 β. Η ανωτέρω καταχώρηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση των αναγκαίων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία και αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

γ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του να αρνείται για σοβαρούς λόγους την εγγραφή ή να προβαίνει σε, εκτός των κυρώσεων των προβλεπομένων στη παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος, προσωρινή ή οριστική διαγραφή από το εν λόγω μητρώο, αν διαπιστωθεί παραβίαση από τον εν λόγω προμηθευτή των κείμενων διατάξεων. Η διαγραφή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη κατάργηση της σύμβασης, η δε απόφαση κοινοποιείται στην Ένωση Τραπεζών και στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

 δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις τήρησης του προαναφερθέντος μητρώου.