Προσωπικά Δεδομένα και GDPR

Προσωπικά Δεδομένα και GDPR

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του e-seasons.gr  και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε, για την εξέλιξη την πορεία η άλλες πιθανόν αλλαγές της αγοράς – παραγγελίας του κάθε πελάτη  είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του e-seasons.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-seasons.gr  λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του e-seasons.gr τα οποία δεν διαγράφονται μετά τη λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Είναι καταχωρημένα και αποθηκευμένα με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και τηρώντας όλες της δικλίδες ασφαλείας χάρις την άριστη συνεργασία με τον παροχο iphost.gr που μας παρέχει όλες τις δικλίδες ασφαλείας S.S.L (Secure Socket Layer) .

Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-seasons.gr είναι πλήρως εναρμονισμένο την τη ευρωπαϊκή οδηγία περί προσωπικών δεδομένων GDPR

Προσωπικά στοιχειά που έχουν δοθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας είναι  για την αποκλειστική χρήση στις συναλλαγές και  δεν δίδονται  δεν μεταβιβάζονται και δεν χρησιμοποιούνται  χωρίς την συγκατάθεση του πελάτη που έχει δώσει τα στοιχειά στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η χρήση είναι αυστηρά και μόνο για την ενημέρωση του πελάτη και μόνο από εμάς.

Ο πελάτης έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ζητήσει γραπτώς την οριστική διαγράφη των προσωπικών στοιχείων του εάν το επιθυμεί από την βάση δεδομένων μας με την επιφύλαξη από εμάς να παρέχουμε τα συγκεκριμένα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές αστυνομικές και δικαστικές εάν μας ζητηθούν.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα e-seasons.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν ΜΟΝΟ στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει  μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997